Binair event bespelen met straddles

Delta Management als optie-strategie in combinatie met aandelen, zoals voorgesteld in dit pdfbestand
is volkomen theoretisch. In realiteit moet men rekening houden met veel meer factoren om
tot een correcte prijszetting van opties te komen. Het plan achter de strategie is echter wiskundige
wetmatigheid, maar meer factoren dan dewelke hier gepresenteerd worden, dienen dus in rekening
gebracht te worden. Om de theorie achter de praktijk makkelijker te begrijpen, heb ik dus een
vereenvoudigde voorstelling gemaakt!

Non directioneel traden

Het heikele punt, of, dat wat we MOETEN leren, zijn opties. Want dit kan ons ongelooflijk veel
helpen bij het beleggen. Dus waarom zouden we die moeite dan NIET nemen?
Eenmaal je blindelings weet wat een call en een put zijn. Wat long en short betekend. Het verschil
tussen rechten en plichten, dan pas, kan je verder:
aandelen > opties >> grieken > delta management
Zoals aandelen hebben ook opties een prijs. Deze prijs wordt berekend met een wiskundige
formule. In deze formule zitten een heleboel factoren. Afhankelijk van deze factoren, zal dus een
optie anders “geprijsd” worden.
De formule heet The Black & Scholes formule. Klinkt griezelig, en dat IS het ook… 🙂

black and scholes formule

Uit deze formule kan men opnieuw getallen gaan “distilleren”. Deze getallen zeggen ons dus
logischerwijze iets over de optie. (of de prijs ervan)
Deze nieuwe getallen waarover sprake, noemt met de Griekse Variabelen. De 4 meest belangrijke:
DELTA, GAMMA, VEGA en THETA. Elk spelen ze hun – even belangrijke rol. Hier zien we hoe
de Grieken uit de formule berekend worden:

De berekening van de optie grieken

Al die symbolen zijn er griezelig uit, het is ook niet de bedoeling dat we hier dieper op ingaan.
Maar dan weten we toch waar die Grieken vandaan komen.
Waar staan die Grieken nu voor? Wat betekenen ze in relatie tot de optie (en de optie-prijs)?

Theorie optie grieken

THETA: De theta is de tijdswaarde. Indien de theta bv. 0,0075 is. Dan zal onze optie theoretisch
per dag 0,0075 minder waard worden. Indien we de looptijd van de optie (in kalenderdagen)
vermenigvuldigen met de waarde van de theta weten we hoeveel tijdswaarde er in onze optie
geprijsd is.
Opties ITM (in the money) hebben steeds:
INTRINSIEKE WAARDE + VERWACHTINGSWAARDE + TIJDSWAARDE (theta)
Opties OTM (out the money) hebben enkel:
VERWACHTINGSWAARDE + TIJDSWAARDE (theta)
VEGA: Per procent punt dat de volatiliteits-waarde afneemt/toeneemt, zal de optie
afnemen/toenemen met de waarde van de VEGA.
De VEGA en de THETA, laten we even achterwege, om het basisconcept achter “DELTA
MANAGEMENT” te begrijpen.

DELTA & GAMMA: Indien de waarde van het aandeel zakt/stijgt met 1 punt, zal de waarde van
de optie (put-optie) toenemen/afnemen met de waarde van DELTA, en voor elk punt dat het aandeel
nog eens in waarde zakt/stijgt, zal de DELTA ook toenemen/afnemen met de waarde van de
GAMMA.
De DELTA vergroot /verkleint dus telkens het aandeel opnieuw 1 punt zakt/stijgt.
We kijken eens naar een aandeel. We kijken naar enkele put-opties. En we bekijken de waarden van
de DELTA en GAMMA.

Gamma en delta optie griek aandeel

Op het moment van het screenshot stond de waarde van het aandeel op $ 33,17. Ik heb een tabel
gemaakt, waarin ik de waarden overgenomen heb, maar afgerond.
• Waarde aandeel afgerond van 33,17 naar 33.
• Waarde optie afgerond naar 276 naar 275.
• Waarde delta afgerond van 52,10 naar 50.
• Waarde gamma afgerond van 6,98 naar 5.
In

De wijziging in delta en gamma van aandeel

In de 3e rij (aandeel na change) zien we de waarde van het aandeel indien het toe- of afneemt met
de waarde van de 2e rij (punten). Dit geeft ons waarden van 40 tot 26. Welke dan overeenstemmen
met de percentuele verandering uit de 1e rij (In %).
Indien het aandeel zakt met 1 punt. Dan zal de waarde van de optie dus toegenomen zijn met de
waarde van de delta (dus 275 + 50 = 325). De delta zelf, zal toegenomen zijn met de waarde van de
GAMMA (dus 50 + 5 = 55). (De GAMMA zelf verandert eigenlijk ook, telkens het aandeel een
punt stijgt of zakt, maar ook daar, houden we hier geen rekening mee!)
We zien dus grafisch een evenredige verandering (schuine lijn) in waarde voor de delta en voor het
aandeel. (de groene en oranje lijn op de linkse grafiek).
De prijs van de optie echter, loopt niet evenredig, maar parabolisch (de blauwe lijn op de rechtse
grafiek). Want de prijs van put-optie komt tot stand, met de delta toe te voegen die telkens
verandert.

Indien we nu een even groot aantal aandelen zouden kopen als de delta-waarde van onze put-optie,
dan zien we het volgende.

Deze optie positie is delta neutraal gemaakt.

Indien onze DELTA 50 bedraagt en we 50 aandelen gekocht hebben.
Zakt het aandeel met 1 punt, dan verliezen we per aandeel 1 punt. We hebben 50 aandelen, dus
verliezen 50. De put-optie zal toegenomen zijn met 50 punten. We hebben dus een break-even
resultaat.
Indien het aandeel nogmaals 1 punt zakt, verliezen wij opnieuw 50 op onze aandelen, ons totaal
verlies is nu 50 + 50 = 100.
Onze put-optie zal deze keer echter toenemen met de waarde van de nieuwe DELTA, deze is nu 55.
Dus onze put optie is nu reeds 50 + 55 = 105 in waarde toegenomen (*). Dit resulteert in 5 winst.
(zie tabel voor verdere berekening).
(*) Als het aandeel zakt/stijgt met 1 punt, zal onze optie in waarde toenemen/afnemen met de
waarde van de DELTA (die op zijn beurt ook veranderd met de waarde van de GAMMA).
Zodoende zien we, hoe een grotere zakking of stijging het aandeel doet, hoe een grotere winst wij
hebben. We maken dus zowel winst, indien het aandeel fel gaat zakken en als het aandeel fel gaat
stijgen.

Op de grafiek is de resultante van de oranje lijn (aandelen) en de rode lijn (put-optie), de groene lijn
(delta management). We zien dus dat:
1. Ons risico naar beneden toe, zo goed als weg is.
2. Ons rendement naar boven toe, afgenomen is.
3. Resulteren in lager risico, minder rendement.

Zelf ontwierp ik met een spreadsheet een manier om tot een idee te komen van een toekomstige
prijs van put-opties. Rekening houdende mét VEGA en THETA!

Optie prijs calculator

In realiteit, verliest men heel wat waarde door THETA en VEGA. Dus het resultaat, indien het
aandeel niet veel beweegt (< -5% of < + 5%), resulteert eerder in een klein verlies, dan in een
break-even. Deze onderstaande grafiek is dus iets realistischer. De gele lijn indien we naakt de
aandelen bezitten, de rode lijn indien we de aandelen combineren met delta-management.

Resultaat delta management

Het resultaat van de spreadsheet is dus een grafiek. Indien we bijvoorbeeld het aantal aandelen
veranderen, of een hogere VEGA inprijzen, of de positie langer zouden willen aanhouden (THETA
verhoogt). Dan zien we deze verandering ook visueel op de grafiek.
Zelf heb ik deze strategie al enkele keren getest. De resultaten waren steeds min of meer, zoals
voorspeld door de spreadsheet. Dus de prijsberekening van de opties is relatief goed (met hier en
daar wat tweaken).
Het resultaat is natuurlijk enkel positief indien het aandeel effectief heftig gaat bewegen. Indien we
een “surprise event” hebben dat op voorhand geweten is, dan zal dit ook al grotendeels ingeprijsd
zijn in de opties. Zoals bij een earnings-event. Een FDA-goedkeuring… etc. Toch leent deze
opportuniteit zich perfect voor Delta management-strategieën.
Resultaten van keren welke ik de strategie gebruikte vindt u in een samenvattend rapport en voor
elke trade afzonderlijk ook een afzonderlijk rapport.

Nota: Ik ben nu een 3 a 4 tal weken heel actief bezig met het bestuderen van die Delta Management
setups (Dmsu). Wat mij opgevallen is, maar natuurlijk ook logisch is, is dat opties duurder worden
naarmate een “surprise-event” zal voorvallen.
Voor het “surprise-event” heeft de onderliggende waarde (het aandeel), een bepaalde waarde.
Market makers maken een veronderstelling hoe veel het aandeel zou kunnen gaan fluctueren, zowel
in postieve als in negatieve zin. Deze “market-maker”-veronderstelling, noemt men dus de implied
volatility. Deze wordt weergegeven in percenten. Alzo kan men dus een verwachting maken, van
wat de market-makers, denken dat het aandeel zal bewegen.
De ham-vraag blijft nu een beetje, hoe kan men “gebruik maken” van dit gegeven. Vanaf wanneer,
als dat al correct is, gaan market-makers de prijs opdrijven van opties, omdat er een surprise-event
reikt aan te komen. Dit hangt natuurlijk grotendeels af van de onderliggende waarde EN of men
effectief verwacht dat er een grote beweging zal plaatsvinden.

Op dat vlak moeten me ons dan richten, op wat dat “surprise-event” juist is:
• een earnings-event
• voor medi en bio-tech (!) sector, de FDA-beslissingen
• een ander event.. (overname-geruchten, …)
• … een “onverwacht-event”, maar door ons in de kiem gesmoord..
◦ door te weten dat andere voorkennis hebben (absurde toenames in open-interest volumes
optiereeksen).. houdt niet altijd een hevige beweging, dat zoeken we vooral met Dmsu.
• Andere????

Hoe dan ook, naar mijn indruk, daar waar we volatiliteit verwachten, (+ of – 10 of 15 of 20 %).. dan
wordt dit ingerekend.. laat ons zeggen, aan 2% per dag. Dus voor 20% moeten we 10 dagen op
voorhand zijn. Het beste wat we kunnen doen.. is.. naar mijn idee, nu:
• gebruik maken van het feit dat market makers duurder prijzen gaan hanteren.. door..
◦ op voorhand:
▪ straddle’s te kopen (at the money dus, put en call kopen). Op het moment dat we dan
naderbij earnings komen, gaan we onze positie al afbouwen.. dus puts EN calls
verkopen.. we hebben dan ook meerdere straddle’s gekocht over de loop van de tijd,
gezien wat mogelijk is, gezien de optie-reeksen waaring gehandelt wordt, we willen
ook goeie prijzen (!). Net voor ons surprise event, gaan we alle calls en puts
verkopen, behalve de puts die at-the-money zijn. Die houden we, voor een
evenwaarde aan aandelen welke we dan kopen… liefst aan een gunstige prijs,
mogelijks kunnen we de positie ook opbouwen in aandelen, naar het surprise event
nadert. We gaan dan het surprise-event in “met een zeer geringe invloed van vega”,
alsook hebben we alswat geprofiteert, door nu weer opties te gaan verkopen,
hetzelfde als de market makers doen. (een veronderstelling die ik al gemaakt heb, is
dat market makers de opties OOK duurder maken door “te foefelen” met de theta.. ze
gaan die hoger zetten, en daarna weer snel lager… of ze foefelen met de dagen, maar
dat denk ik, is niet/minder evident..)… hoe dan ook, wordt dit “duurder maken”-
fenomeen, door de market makers, opgebouwd, en daarvan kunnen we best
profiteren, door meerdere straddle’s te kopen (naar mijn idee nu)… ook cash gewijze
gezien, komen we er goedkoopst vanaf. We willen pas opties verkopen, wanneer de
market makers dat ook doen (aan hun eigen artificieel opgepompte prijzen). Vanaf
earnings, kunnen we ook straddle’s OTM shorten, dus zoals de market makers, doen
verkopen. Dit kan ons indekken, en dan ook weer tegen ons gaan spelen, indien we
de delta management (aandelen in hoeveelheid naar delta’s op puts), los bekijken.

Zo kunnen er belangrijke gevolgen zijn indien er bijv. :
• Een short squeeze die volgt op earnings (bij daling).
• Een daling maar toch goede earnings, maar enkel analysten die er naast zaten.
• Macro-beurs-effecten.
• Manage de komende dagen na de trade van dichtbij, want als je dit goed in de kiem smoort,
kan je inclusief met daytradingen technieken, mooie winsten boeken op deze after-trademanagementen.
• Grote fondsen, investeerders, etc.. beslissen ook pas vaak na-beurs wat ze zullen gaan doen,
ze hebben vaak ook al hun positie afgebouwd, net omwille dat ze “bang” zijn van het
“surprise-event” gegeven, daarom zien we ook zo’n bewegingen na “surprise-eventen”.
Fondsen herpositioneren zich.

Plan deze trades dus zeer goed, al lang op voorhand, probeer een plan te hebben dat robuust is, maar
ook dynamisch genoeg. Je kan er zeer mooie winsten op boeken…
Delta management (deel 2)
geschreven 1 november 2013

Ik heb een tiental keer de setup geprobeerd en kwam tot volgende resultaten.
De gele kolom is de koers van het aandeel, wanneer het opent, na het suprise event.
De groene kolom is de koers van het aandeel, wanneer het na 1 beursdag sluit, na het surprise event.
De rode kolom is de gemiddelde koers.. openen en sluiten opgeteld en gedeeld door 2.
De blauwe kolom is het resultaat dat we boekten met Delta M trades.
We moeten hier absoluut aan toevoegen, dat een Delta M trade, eigenlijk niet ongemoeid gedaan
kan worden. Het moment na het surprise event, is een enorm volatiel moment, en daar moet men
eigenlijk gebruik van maken. (short % ratio checken, steun en weerstand, etc…)..

 

In het opbouwen van de trade doet men er ook best aan, dit over een 2tal weken te doen, daar dan
meestal de zenuwachtigheid begint toe te nemen en grote partijen zich herpositioneren

.
Het is ook in die aanloop, die paar weken ervoor, dat prijzen van opties duurder worden.

Ik beschreef hiervoor reeds de methode om de positie op te bouwen met verschillende gekochte
straddle’s (= put en call met zelfde strike ATM).

Zowel het voorspel, als het na-spel moet men zorgvuldig uitspelen. Ook het na-spel kan men op
velerlei verschillende manieren uitspelen, afhankelijk van wat gebeurd, enkele casus’en:
• het aandeel opent na surprise event veel lager, maar ze boekten een goede winst, enkel de
analysten zaten er fel naast.. in zo’n geval kan men de puts verkopen, waar steunt gevonden
lijkt te worden, daarna de aandelen laten uitstoppen met trail-stop of stop-loss systematisch
te verhogen.
• In het geval van slechtre resultaten dan verwacht, kan het zijn dat het aandeel veel lager
zakt, en nog gaps van vroeger gaat dichtmaken op zijn weg verder naar beneden.
• Indien het aandeel heel fel gaat stijgen, en de puts zo goed als waardeloos zijn, kan de
positie op aandelen heel kort op de bal gesloten worden. Men kan de puts nog houden,
mocht het aandeel opeens toch gaan vallen om een andere reden.

Straddles kopen om aan positie te bouwen.

We bekijken een vereenvoudigde voorstelling van de resultaten:

Vereenvoudigde voorstelling resultaten straddle

En we gaan analyseren:

Analyse resultaten straddle trades

We zien 5 winst-trades en 5 verlies-trades (de MU trades neem ik samen voor 1).
ALLE trades die in de simulatie-account gedaan werden (zowel verliezende als winnende), zijn unge-
managede trades. Maw. Er werd gewoon gekocht EN verkocht aan marktprijzen zowel aandelen
(tot daar aan toe), maar ook de opties (!!). Op geen enkel moment werd de trade langer bekeken,
dan gewoon het opzetten en terug afbreken.
De echte trades zijn vaak wel gemanagede trades. Mijn trade op Yahoo is nog steeds actief op dit
moment, reeds 3 weken na earnings. Ik bouw de trade af. Maar als het ook een aandeel is waar ik
zelf in “geloof”, ga ik meer bullish te werk, dus ik ben geneigd de aandelen langer te houden, er
calls op te schrijven boven mijn aankoopprijs en OTM. Etc..

We kunnen concluderen dat:
• We verlies maken als het aandeel niet meer dan 5% a 6% beweegt, zowel in positieve als
negatieve zin. Ons gemiddelde qua verlies-trades is -4,27%. Dit is in zo goed als alle
gevallen de volatiliteit de we dik tegen onze broek hebben, alsook de spread (omdat we
steeds aan marktprijzen handelden). We weten dus waar dit verlies aan te wijten is.. maw.
We kunnen dit in de toekomst minderen of zelfs trachten te vermijden, er zelfs van
profiteren. Onze maximale verliezen moeten lager zijn.
• We winst maken als het aandeel meer dan 8% a 9% beweegt, zowel in positieve als in
negatieve zin. We hebben nog maar zelden uitbarstingen gehad van aandelen in extreem
positieve zin. Dit soort van gegeven is dus nog niet verwerkt in de statistieken.
• Het eigenlijk zinloos is deze trades, unmanaged te doen.

Hoe gaan we verder?
• Ik zal opnieuw 10 trades doen, maar nu telkens in een echte account, dus zal ik de trades ook
deftig voor en na managen. Dan geef ik opnieuw een overzicht van de resultaten.
• Indien we de techniek goed hanteren kunnen we zo goed als zeer veilig een surprise event
doorstaan. Vergeet ook niet dat deze methodes (net zoals veel daytrade methodes),
onmogelijk zijn voor banken en fondsen, soms is dat redelijk onmogelijk voor deze partijen
om “all in”-strategieën te ontwikkelen of actief te hanteren. Alsook voor miljoenen in $ of €
aan aandelen te gaan beschermen met dubbel zoveel aan put-opties, dit zou werkelijk gaan
opvallen in de volumes dan (alles afhankelijk van de market-cap natuurlijk).

Indien het systeem veilig genoeg geacht wordt, dan wil zeggen, dat in worst-case-scenario’s verlies
beperkt blijven tot 1% a 2%, met een slaagpercentage van meer dan 6 op 10, we all in trades kunnen
doen.
Wordt dus vervolgd…
Vanaf 10 dagen voor het surprise event beginnen de market makers hun prijzen op te drijven. Het is
sterk afhankelijk welk aandeel het is. Het duurder maken is vooral de laatste 2 a 3 dagen en vooral
de laatste uren ook van de dag voor het surprise-event. (Grote partijen spelen een ganse dag poker,
op het einde van een handelsdagen komen de kaarten op tafel, kopers willen namelijk een lage prijs,
verkopers een hogere, dit spel van opbieden en afbieden, is het pokerspel dat gans de dag duurt. Je
ziet dit steevast in de verhoogde volumes bij beurs-dageinde.)

 

Wij verkiezen traders-only als beste broker voor optie beleggers. Handelen aan lage tarieven op het professioneel handelsplatform tws? Lees hier meer.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.