griekenland

De Europese beurzen zijn opeens van een winstmodus naar een verliesmodus overgeschakeld. Dat kan deze grafiek van de Duitse Dax-index duidelijk beamen.

Dax

Wat was er vandaag aan de hand? Eerst en vooral waren er de economische groeicijfers in Europa. Daaruit blijkt dat de Franse economie fors is gegroeid. Economieën die toch wat afzwakten waren o.a. die van Nederland en Duitsland. Maar beleggers regeageerden hier in eerste instantie erg positief op. Ook de rente op Belgische 10-jaarsobligaties stabiliseerde. Na de forse klim van gisteren.

De Europese beurzen stegen op dat moment met meer dan 0,5% tot 1,4%.

Er was ook allerhande bedrijfsnieuws dat sommige aandelen ondersteunde en andere dan weer in het rood duwde.

Aegon had last van hogere uitkeringen in de tak "levensverzekeringen". Leest u even mee:

Aegon (AGN.AE) was niet de enige verzekeraar in de Verenigde Staten met hogere claims voor overlijdensrisico en ziektekosten over het afgelopen kwartaal, maar de Haagse verzekeraar werd hierdoor wel relatief hard geraakt omdat het bedrijf zulke risico's minder herverzekert dan voorheen.
"Er waren behoorlijk wat verzekeraars die slechter dan verwacht presteerden", zegt chief financial officer Darryl Button van Aegon woensdag over de Amerikaanse markt, in een toelichting op de halfjaarcijfers. Hij wil daarmee benadrukken dat het probleem niet alleen bij Aegon speelt.
Analisten tonen zich woensdag ontevreden over de tegenvaller, ook omdat Aegon nog niet zo lang geleden de aannames voor zijn verzekeringsmodellen uitvoerig heeft bijgesteld.
Waar de claims voor mortaliteit in het eerste kwartaal normaal gesproken $25-30 miljoen hoger liggen dan het gemiddelde per kwartaal, door seizoenseffecten, kwam dit in het afgelopen kwartaal $63 miljoen hoger uit dan gemiddeld, zei Button woensdag in een telefonische toelichting tegen Dow Jones.
De toename van sterfgevallen in de wintermaanden kan worden gerelateerd aan diverse factoren, zoals het weer, griepepidemieen en een traditionele piek rond Kerstmis. Er was het afgelopen kwartaal echter geen duidelijk aanwijsbare factor die eruitsprong, zegt Button.
Bij de hogere ziektekosten, waar de tegenvaller $27 miljoen bedroeg in de VS, stegen de kosten voor langdurige zorg en voor aanvullende ziektekostenverzekeringen. Het gaat dan om kosten die niet gedekt worden door het Amerikaanse zorgstelsel Medicare, zegt Button.
Cor Kluis van Rabobank merkt op dat Aegon de herverzekering niet weer wil uitbreiden, omdat de verzekeraar er premie mee bespaart.
Die afgenomen herverzekering maakt het volgens analist Matthias de Wit moeilijk te beoordelen in hoeverre er sprake is van een structurele tegenvaller of een eenmalige, seizoensmatige uitschieter.
"Wij verwachten vandaag discussie over de vraag, in hoeverre dit echt een eenmalige post is", stelt ook analist Albert Ploegh van ING, die een hold-advies heeft.
Analist Mark Cathcart van Jefferies is opvallend negatief. Hij stelt dat de zwakke operationele resultaten het vertrouwen in het bestuur van Aegon verder ondermijnen. De resultaten vallen tegen, ondanks de grootschalige aanpassingen aan de verzekeringstechnische modellen in het vorige jaar. "Dit roept opnieuw de vraag op over de verkooppraktijken bij Aegon", aldus de analist.
Aegon bevestigde dinsdag verder zijn raming voor de Solvency 2-ratio van 150-200%. Deze raming is deels gebaseerd op het standaardmodel van de nieuwe regelgeving, maar voor enkele landen, met name Nederland en het Verenigd Koninkrijk, op een intern model.
Een uitgebreide update voor het nieuwe kapitaalmodel, dat begin volgend jaar van kracht wordt, zal worden gegeven in januari volgend jaar, als alle nieuwe regels duidelijk moeten zijn.
Button verwacht echter al bij de aanstaande halfjaarcijfers in augustus meer te kunnen zeggen over de Solvency 2-ratio's voor de afzonderlijke landen. Op basis van die nationale percentages wordt straks bepaald hoeveel winst een land kan doorsluizen naar de holding als dividend.
Aegon doet in juni een aanvraag op de bus voor goedkeuring van zijn interne modellen voor Nederland en het VK en is bezig een recente verduidelijking van de regels door te voeren, betreffende de zogeheten 'volatility adjustment'.
Een derde discussiepunt is de lopende onderhandeling met De Nederlandsche Bank, zegt Button, over de conversie naar Solvency 2 van de Amerikaanse solvabiliteitsratio. De werkaanname is hier 200%, stelt Button, hoewel voor de Solvency 2-raming al ruimte is opengelaten voor een wat hoger percentage.
Analisten schatten de uitkomst in op 200% tot 300%. Deze uitkomst zal veel impact hebben op de uiteindelijke Solvency 2-ratio van de groep, omdat de Amerikaanse bedrijven tweederde van Aegon uitmaken, zegt Button.
Analist Albert Ploegh van ING concludeert dat er nog veel onzeker is omtrent Solvency 2. Hij had gehoopt dat Aegon de indicatieve bandbreedte van 150-200% zou kunnen vernauwen maar dat blijkt niet het geval te zijn.
De langzamerhand verouderde Solvency 1-ratio van de groep verbeterde tot 216% van 208% eind 2014, terwijl het Nederlandse cijfer sterker dan verwacht steeg tot 235%. Analist Cor Kluis zet dat laatste cijfer af tegen NN Group, dat 296% meldde, en Delta Lloyd, dat op 236% wordt geraamd.
Aegon meldde woensdag verder dat het gaat reorganiseren bij het Nederlandse schadebedrijf. De verzekeraar focust op de eigen verkoop van schade- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan particulieren en kleine ondernemers.
Het onderdeel dat verzekeringen aan MKB en particulieren verkocht via intermediairs met volmachten, zal waarschijnlijk worden afgestoten.
De verzekeraar heeft dit onderdeel, waarin Aegon de distributie deels uit handen gaf, niet winstgevend kunnen maken. Button stelt dat er al acht of zeven kwartalen sprake was van verlies. Deze verliezen zouden door de reorganisatie per direct moeten kunnen stoppen, denkt de CFO Button. Hoeveel banen verloren gaan kan hij nog niet zeggen. Ook de verkoop van schade- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan commercial clients zal worden gestaakt.

Ook Beter Bed opende de boeken over de Q1-cijfers.

Beter Bed Holding nv (BBED.AE) heeft in het eerste kwartaal van 2015 een hogere omzet en een beter operationeel resultaat geboekt in alle Europese landen waar het bedrijf aanwezig is, blijkt woensdag voorbeurs uit de kwartaalrapportage van de retailer.
Het bedrijf geeft geen kwantitatieve verwachting voor het eerste halfjaar, maar meldt in het persbericht wel voor het tweede kwartaal van 2015 een 'positieve ontwikkeling' te verwachten.
In de komende periode zullen de formules in alle landen op het gebied van promotie en positionering verder worden aangescherpt. "Hierbij blijft de focus liggen op verhoging van de identieke groei en, waar mogelijk, expansie."
De netto-omzet van Beter Bed steeg in het eerste kwartaal met 10,2% naar EUR102,2 miljoen. De identieke omzet op basis van vergelijkbare winkels steeg met 10,3%.
Het aantal winkels daalde op jaarbasis met 3,8% naar 1.127 filialen door de afbouw van de formules Slaapgenoten en Matrassen Concord in Nederland en Belgie.
Het bedrijfsresultaat voor rente en belasting (EBIT) steeg met 45,7% naar EUR9,3 miljoen. Als gevolg van hogere verkoopkortingen en commerciele acties is de brutomarge in het eerste kwartaal licht gedaald naar 56,5%.

Bouwbedrijf BAM had een nieuw contract binnen en Heijmans, een concurrent van BAM, gaf cijfers weer en die tonen aan dat het herstel in de huizenmarkt is aangebroken, zij het wel fragiel.

Bouwbedrijf Heijmans (HEIJM.AE) meldt dat het herstel op de Nederlandse woningmarkt verder doorzette in de eerste maanden van het jaar, waardoor de omzet op jaarbasis licht steeg, terwijl bij de activiteiten bij infrastructuur onder druk bleven staan.
De bouwer verkocht dit jaar tot en met april 387 woningen, ten opzichte van 234 woningen in dezelfde periode een jaar eerder. Bij onderdeel infra bleven de activiteiten daarentegen zwak en de omzet daalde in het eerste kwartaal licht op jaarbasis.
"We zien dat de woningmarkt zich geleidelijk verder verbetert. Bij Utiliteit en Infra blijft het lastig", zegt bestuursvoorzitter Bert Els woensdag over de resultaten. Heijmans is in het vierde kwartaal van 2014 begonnen met verbeteringsinitiatieven en de CEO geeft aan pas in de tweede helft van het jaar de impact hiervan op de operationele resultaten te verwachten.
De orderportefeuille lag eind maart op EUR2,3 miljard, gelijk als aan het einde van 2014.
Heijmans meldt dat de reorganisatie bij de kabel- en leidingactiviteiten van Civiel volgens planning verloopt, waarbij ook de aangevraagde vergunning voor collectief ontslag is verleend. Een aanvraag voor collectief ontslag voor de reorganisatie bij Utiliteit werd door het UWV afgewezen, maar de onderneming stelt dat de "economische urgentie om in te grijpen in de organisatie" ongewijzigd blijft. Heijmans zegt in overleg met ondernemingsraden aan andere manieren te werken om de doelstellingen te behalen.

Probioburg gaf dan weer meer geld uit aan onderzoek.

Probriodrug AG (PDB.AE) heeft in het eerste kwartaal van 2015 geen omzet gegenereerd. Het biofarmaceutsich bedrijf, dat zich toelegt op de behandeling van Alzheimer, gaf in het kwartaal EUR2,528 miljoen uit voor onderzoek en ontwikkeling, tegen EUR1,302 miljoen een jaar geleden.
Dit leidde tot een kwartaalverlies van EUR3,026 miljoen tegen EUR1,717 miljoen een jaar geleden.
Het bedrijf had op 31 maart EUR18,7 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten.
In het kwartaal werd begonnen met de saphir fase 2a klinische studie van het kandidaat geneesmiddel PQ912, en werden in Japan octrooien en patenten toegekend voor het remmen van glutaminylcylase bij de behandeling van Alzheimer.
De pijplijn van Probiodrug bestaat momenteel uit twee kleine-molecule remmers van het QZC-enzym en een monoklonaal antilichaam.

Op de algemene aandeelhoudersvergadering gaan de aandeelhouders akkoord met het gelanceerde bod van 4,14 EUR.

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (AVA) van Roto Smeets Groep nv (ROTO.AE) heeft woensdag ingestemd met het (verhoogde) bod en de verkoop van de aandelen in Roto Smeets Group bv, aldus de onderneming.
Zes aandeelhouders deden eind maart een bod van EUR4,00 per aandeel, wat begin deze maand werd verhoogd naar EUR4,124 per aandeel.
Met de goedkeuring van de AVA, verdwijnt Roto Smeets na afronding van de beurs. De beursnotering komt als lege huls en onder een andere naam in handen van Geert Schaaij.
Binnenkort volgt een buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA), als ook een toelichting met betrekking tot de rechtshandelingen die nodig zijn om tot uitkering van het bod over te gaan, meldt Roto Smeets.

Wolters Kluwer presteerde dan weer wat zwakker.

Wolters Kluwer nv (WKL.AE), mondiaal online uitgever van data voor professionals, heeft over het eerste drie maanden de omzet tegen constante wisselkoersen met 4% zien oplopen en op autonome basis met 3%.
Op basis van actuele wisselkoersen, waarin het effect van de duurderde dollar en andere valuta wordt weerspiegeld, steeg de omzet met 17%.
Het bedrijf handhaaft in een trading update over het eerste kwartaal zijn verwachtingen voor 2015: een aangepaste operationele marge in een bandbreedte tussen 21,0% en 21,5%, bij een aangepaste vrije kasstroom die uit moet komen tussen EUR500 en EUR525 miljoen. De verwachting voor de groei van de verwaterde en aangepaste winst per aandeel ligt voor 2015 nu op een midden enkelcijferig percentage. Het rendement op geinvesteerd kapitaal komt naar verwachting uit op minimaal 8%.
Over de eerste vier maanden van dit jaar meldt Wolters Kluwer een autonome omzetgroei van 2%.
De autonome groei van 3% schrijft Wolters Kluwer toe aan niet terugkerende omzet en omzet uit transacties, die in het eerste kwartaal van 2014 juist onder druk stonden.
Wolters Kluwer wil, als eerder aangekondigd, de portefeuille aanpassen richting leidende marktsegmenten waar een hoge groei gerealiseerd kan worden.
Bij de grootste divisie van Wolters Kluwer in omzet gemeten, Legal & Regulatory, werd een sterke autonome groei gerealiseerd, mede dankzij de dubbelcijferige procentuele groei uit transacties. Het eerste kwartaal van 2014 biedt overigens een niet al veel reele vergelijkingsbasis. De trend in het eerste kwartaal van dit jaar komt volgens het bedrijf overeen met de trend in de tweede helft van 2014.
Tax & Accounting ondervond goede groei mede dankzij software solutions, die 67% van de omzet bepalen.
Health was eveneens goed voor een goede autonome groei alsmede een stijging van het aangepaste operationele resultaat. De groei van Clinical Solutions zwakte wat af, maar bleef wel dubbelcijferig.
Financial & Compliance Services zag, in tegenstelling tot een jaar geleden, een stijging van de omzet uit aan hypotheken gerelateerde transacties.

Bij Van Lanschot was er weinig verandering.

Van Lanschot (LANS.AE) heeft over het eerste kwartaal van 2015 een nettowinst op hetzelfde niveau als in de periode een jaar eerder geboekt, blijkt woensdag voorbeurs uit de trading update van de private bank uit Den Bosch.
Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot wijst erop dat de bank in overeenstemming met de transformatie naar een gespecialiseerde wealth manager de effectenprovisie en overige provisie aanzienlijk zag stijgen. "We zetten onze wealth managementstrategie voort, gericht op het versterken van de positie van onze kernactiviteiten Private Banking, Asset Management en Merchant Banking".
Kosten bleven op hetzelfde niveau als vorig jaar, terwijl iets minder kredietvoorzieningen werden genomen.
Client assets bedroegen eind maart EUR6,17 miljard, een toename van EUR4,3 miljard versus eind 2014, gestimuleerd door een positief beursklimaat.
De risicogewogen kernkapitaalratio, de Common Equity Tier I-ratio, daalde licht naar 14,2%, overeenkomstig de verwachting van Van Lanschot dat deze ratio eind 2015 op een vergelijkbaar niveau zal liggen als eind 2014.
De ongewogen kapitaalbuffer, de leverage ratio, bedroeg 5,7%.
De algemene vergadering van aandeelhouders vindt later op woensdag plaats.

IBA had dan weer een erg sterk orderboek. Er werd namelijk een record gevestigd. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 26,7% t.o.v. een jaar eerder in dat zelfde kwartaal. Het orderboek ligt nu op meer dan 227 miljoen euro, daar is het contract in Nederland en Wales niet in mee verrekend. Genoeg om de koers met 5,5% te laten stijgen. Beleggers kunnen ook uitkijken naar het dividend. Analisten reageerden positief: Petercam verhoogde zijn koersdoel van 21,5 euro naar 25 euro; KBC handhaafde het koersdoel van 27 euro. Ik heb het aandeel aangeraden in de aandelenanalyse op een koers van 22 euro en dan blijkt voorlopig niet slecht te zijn. Ik wist dat de koers zou afzwakken na de recente stijgingen aangezien de RSI te hoog stond. Nu denk ik dat we weer naar de top kunnen gaan van 25,5 euro. U kan ook gratis advies verkrijgen door te reageren op deze artikels of bij vragen natuurlijk.

iba

Dat was het voor vandaag! U kan deze week nog uitkijken naar het nieuwe rapport over Boskalis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.