Posities in aandelen:
1.Wat is een LONG positie in aandelen.
2.Wat is een SHORT positie in aandelen.
3.Welke zijn de verplichtingen bij SHORT posities.

Posities in opties:
4.SHORT posities bij opties.

1. Wat is LONG?

Veel mensen, of ze nu beleggen of niet, denken als volgt over beleggen:

  1. Men heeft een hoeveelheid geld.
  2. Men koopt met dit geld (of een deel ervan) een hoeveelheid aandelen.
  3. De waarde van die aandelen stijgt over verloop van tijd.
  4. De aandelen, gestegen in waarde, worden verkocht.
  5. Men heeft een grotere hoeveelheid geld, dan waarmee men begonnen was.

We kunnen deze methode of dit plan, met één woord benoemen als LONG, of een LONG positie. In
een portefeuille ziet dit er als volgt uit:

long-positie

We zien de ticker van het aandeel in kolom 1. In de 4de kolom zien we de hoeveelheid aandelen die
we gekocht hebben, en in kolom 5 de gemiddelde prijs aan dewelke we de aandelen kochten.

De LONG heeft niets te maken men een tijdsduur of zo. De LONG duid op het positieve getal dat
staat bij positie. We hebben (+) 40 aandelen TSLA, we hebben (+) 250 aandelen SZYM, we hebben (+) 2000 aandelen ELON.

We gaven dus geld weg, om aandelen in de plaats te krijgen. We hebben minder cash geld, maar de
geld-waarde is nu vertegenwoordigt in de waarde van de aandelen.

Indien we 40x TSLA-, 250x SZYM- of 2000x ELON-aandelen zouden verkopen, dan komen we terug op een positie van 0.

Buy low, sell high…Allemaal logisch?

2. Wat is SHORT?

Je kan het al raden een SHORT positie heeft dus ook niets te maken met tijd. Maar heeft alles te maken met een negatieve positie, die men aangaat.
In het voorgaande voorbeeld. Indien we niet 40, maar 80 aandelen TSLA zouden verkopen. Zouden we niet eindigen op 0 aandelen,
maar op (-) 40 aandelen. (let op: niet alle brokers laten zo’n negatieve- of short-positie toe)
In een portefeuille ziet dit er als volgt uit (voorbeeld Umicore):

short-positie

We hebben dus 100 aandelen UMI verkocht, aan een prijs van 33,675 €.
Daarvoor hebben 100 x 33,675 € = 3367,5 € gekregen. (We hebben dus aandelen verkocht, in ruil voor geld).
We zien in hetvoorbeeld dat de totale marktwaarde van alle aandelen op het moment van het screenshot 3193 € was (of 31,93 € per aandeel).

Mochten we op dat moment de aandelen terug gekocht hebben (het sluiten van de (SHORT)
positie). We kopen 100 aandelen, de positie is terug 0. Dan zouden we 174,5 € winst gemaakt
hebben op onze trade:
3367,5 € (reeds ontvangen) – 3193 € (terug betaald door terugkoop) = 174,5€

Kort samengevat. De bedoeling van SHORT te gaan, is aandelen verkopen aan een hoge prijs, en ze
nadien terugkopen aan een lagere prijs. Dit verschil is de winst.

Sell high, buy low…

We zien in de laatste kolom, onze ongerealiseerde winst van 174 €:

winst-short-gaan

Zonder het in praktijk te zien, hoe het er dus effectief uitziet in een portefeuille (de negatieve
positie), is het moeilijker om te begrijpen hoe een short positie werkt.

Het is natuurlijk net het omgekeerde als een LONG positie met 1 groot belangrijk verschil:

Namelijk: de verplichting!!

3. Verplichtingen bij SHORT

Indien men LONG gaat, heeft men geen enkele verplichting, de aandelen zijn van de eigenaar en
die doet ermee wat hij/zij wil. (Dus houden of verkopen). Dit is tegenstelling met een SHORT
positie, daar heeft men wel een verplichting.

We bekijken even hoe een SHORT positie ontstaat:
1. Lokalisatie:
Eerst en vooral moeten aandelen “gelokaliseerd” kunnen worden. Aandelen zitten namelijk overal
in portefeuilles bij allerlei partijen. Deze aandelen worden gelokaliseerd door brokers. Elke broker
heeft meerdere klanten welke de aandelen in hun portefeuille’s hebben. Op die manier worden
aandelen gelokaliseerd door brokers. Die geven kenbaar hoeveel aandelen op deze manier
gelokaliseerd zijn.

2. Ontlening:
Indien men een SHORT positie aangaat, (dus aandelen verkoopt die men niet heeft). Dan ontleent
men deze aandelen (tijdelijk) van diegenen die ze wel in portefeuille heeft. Die persoon weet daar
niet rechtstreeks van, het is een onderdeel van het beurs-handelen (voor zij die het weten). Sommige
brokers gaan wel een verbod opleggen op het SHORT’en van (sommige) aandelen. Waardoor
SHORTers geen aandelen kunnen vinden (bij deze broker) om te SHORT’en.

.. to short or not to short:
In de trading-software die ik zelf gebruik bestaat de mogelijkheid om te kunnen zien of aandelen
SHORTable zijn, al dan niet. In praktijk ziet dit er als volgt uit:

shortable-aandelen

In de laatste kolom zien we SHORTable. Groene kleur duidt op makkelijk lokaliseerbaar. Rode
kleur duid op moelijk (of niet) localiseerbaar.

shortable

3. Teruggave:
We gaan even terug naar een LONG positie, om daarna de analogie duidelijk te maken.

Indien men aandelen gekocht heeft (dus LONG). En deze aandelen stijgen in waarde, dan heeft men
positionele winst. Indien ze dalen, positioneel verlies. Hoe lager aandelen zakken hoe meer men
geneigd zal zijn te gaan verkopen om het verlies beperkt te houden. Hoe hoger ze stijgen, hoe meer
men geneigd is te gaan verkopen of winst veilig te stellen (met STOP-LOSS order (zie soorten
orders) of door te hedgen (zie opties)).

Idem voor een SHORT positie maar dan omgekeerd. Indien de aandelen zakken, dan heeft men
positionele winst. Indien de aandelen stijgen, dan bouwt men verlies op. Tot een bepaald moment
wanneer met uit de trade gaat, de aandelen terugkoopt, en daardoor de positie terug op nul brengt.

Indien aandelen nu hevig gaan stijgen, dan gebeurd het wel eens dat eigenaars hun positie gaan
verkopen, op dat moment zit de SHORTer met een probleem, hij had immers die aandelen geleend.
En dan komt de aap uit de mouw (de verplichting van de SHORTer), de aandelen terug te geven aan
de eigenaar, die ze wil verkopen. De SHORTer wordt maw verplicht een terugkoop te doen van de
aandelen. In een LONG positie kan je nooit verplicht worden te verkopen *.

* tenzij via margin-call, maar dat is een gans andere context. (zie: handelen op margin)

… short-squeeze:
Indien een aandeel, dat veel geSHORT wordt. Hevig gaat stijgen, en vele SHORTers verplicht
worden (of zelfs beslissen) om de aandelen terug te kopen, dan spreekt men van een SHORT-
SQUEEZE. SHORTers die posities terugkopen, leggen immers kooporders in de markt, waardoor
het prijs-stijg-effect een extra boost krijgt.

Via FSMA (voor Belgische aandelen) en YAHOO voor Amerikaanse aandelen, kunnen we een idee
krijgen van de short-ratio op aandelen. Hoeveel aandelen van het totaal, dus geSHORT werden.
In praktijk (voorbeeld TSLA):

tsla

Op die manier begrijpen we dus, dat een SHORTer een (mogelijke) verplichting heeft, een eigenaar
van aandelen (LONG), heeft alle rechten en geen verplichting.

4. Waarom moet men een SHORT positie goed begrijpen?

SHORT posities met OPTIES!

Indien men de stap zet naar opties, zal men ook heel vaak met het gegeven SHORT moeten werken.
Dit indien men opties gaat verkopen. Dus SHORT gaat op opties. Dit brengt ook een bepaalde
verplichting met zich mee. Net zoals bij een SHORT positie op aandelen.

Het verkopen van een call optie brengt de leverplicht met zich mee.
Het verkopen van een put optie brengt de koopplicht met zich mee.

In plaats van “verkopen” van een optie (of het nu een put of een call is maakt niet uit), gebruikt al
vaak eens het woord “schrijven”. Dit is gewoon een ander woord.

opties-5

Zo ziet dit eruit in een portefeuille:

optie-constructie

(In het voorbeeld werden een call optie en een put optie verkocht. Waardoor de positie telkens op -1 kwam te staan. Een SHORT positie dus.
Hiervoor ontvingen we 438,1 € en 658,1 €. En namen we de koop-plicht, en de leverplicht op ons. Dit voorbeeld is een zuivere optie-constructie.
Call en Put met zelfde looptijd en zelfde uitvoerprijs, noemt, indien gekocht een STRADDLE LONG, indien verkocht, zoals hier in het voorbeeld, een STRADDLE SHORT.)

Gedekt Calls schrijven (of verkopen):
Bij het verkopen van een CALL OPTIE gaan we een LEVER-PLICHT aan. Indien wij aandelen in bezit hebben, waarop wij CALL OPTIEs schrijven (zo heet dit).
Dan spreken we over GEDEKT SCHRIJVEN. De aandelen (in bezit) dekken de verplichting, indien men de aandelen moet leveren, dan heeft men ze, vandaar gedekt.

Zo ziet dit er uit in een portefeuille:

gedekt-calls-schrijven

(In het voorbeeld hebben we 1 call optie verkocht, onze positie is -1. We kregen hiervoor 47,6 $. Indien de onderliggende waarde, hier de SPY of S&P500, boven de 179 eindigt, zullen wij geld moeten toeleggen. Indien we onder 179 eindigen, dan is de premie voor ons. We schreven hier een naakte call optie. Ongedekt.)

Puts schrijven (of verkopen):
Bij het verkopen van een PUT OPTIE gaan we een KOOP-PLICHT aan. Dit kunnen we nooit
GEDEKT doen. Een KOOP-PLICHT is steeds NAAKT*.

* We kunnen er wel een SHORT positie in aandelen tegenover te stellen. Indien men er praktisch
mee handelt, moet men veel aandachtiger zijn, men is immers 2 plichten aangegaan. Een echte
dekking is dit dus nooit, slechts een dekking voor lichte bewegingen.

Een naakte positie in geschreven puts is een risico, net zoals naakt in aandelen zitten.
We doen er best aan geschreven puts (of aandelen), steeds af te dekken met gekochte puts!! Op die manier
kunnen we ook steeds ons maximaal verlies op voorhand berekenen.

In praktijk kunnen we met het schrijven van CALLs op aandelen die we reeds in portefeuille
hebben een extra rendement behalen, zeker indien we veel pakketten van telkens 100 aandelen
hebben. Dit is interessant voor grotere portefeuille’s. We halen zo’n 1% tot 5% per maand (!), extra
op de aandelen die we toch in portefeuille hebben.

In praktijk kunnen we met het schrijven van PUTs, aandelen aan een gunstigere prijs in-kopen. We kunnen onze plicht ook indekken,
door een gekochte PUT optie tegenover de verkochte PUT optie te zetten. Met een langere looptijd.
Indien we dan, met onze verkochte PUT optie effectief voor onze KOOP PLICHT komen te staan, en de aandelen moeten afnemen,
deze ook direct beschermd zijn. Met het schrijven van PUT opties in plaats van rechtstreeks kopen van aandelen in de markt, is het rendement nog hoger.
3% tot 8% per maand.

In een portefeuille ziet dit er zo uit:

put-facebook

(In het voorbeeld hebben we 1 put-optie verkocht. We zijn de koop-plicht aangegaan. Dit voor 100 aandelen FB aan de prijs van 50 $.
We hebben ons ook ingedekt met een gekocht put-optie, dit geeft ons een verkooprecht. Dit voorbeeld is een zuivere optieconstructie.
Dit voorbeeld heet: een bull put spread. Indien onze koopplicht uitgevoerd wordt, zullen we 100 stuks FB aan 50 $ aankoopprijs in PF hebben.)

Nog een overzichtje, hoe het schrijven van opties ons een extra rendement kan geven:

waarom-opties-schrijven

Eigenlijk ontstaat veel verwarring door de terminologie “schrijven” te gebruiken. Eigenlijk “schrijft” men op iets, dus in het geval van calls, het “schrijven” op aandelen. Puts schrijft men ook, maar nergens op. Daar puts steeds naakt verkocht worden (indien niet in spread, dus met een
gekochte put er tegenover).


Wil je beleggen als de pro’s? Dan heb je ook een goede broker nodig. Traders-only is uitstekend geschikt om opties te handelen/short te gaan.


 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.