1.Naakt aandelen versus Puts schrijven.
2.Naakte put short versus put spread.
3.R/R bij bull put spreads. RR>0 en RR<0.
4.Mono-spreads en poly-spreads.

Ik denk dat elke belegger start met aandelen te kopen. Sommige beleggers interesseren zich na
verloop van tijd voor opties en bouwen er een oppervlakkige kennis in op, slechts weinigen gaan
echt dieper in op wat allemaal mogelijk is met opties. Nog minder beleggers raken écht ervaren met
opties.

Er zijn slechts 2 soorten opties: calls en puts. Beiden zijn rechten (call = recht om te mogen kopen;put = recht om te mogen verkopen).
Indien men een positie opent kan men een long positie aangaan door een optie (cal of put) te kopen, of men kan een short positie aangaan door een optie (call of
put) te verkopen.

Een short positie in een optie resulteert steeds in een plicht (verkochte call = leverplicht;verkochte put = koopplicht).

De “gevaarlijkste” optie-positie, of (beter) die waarbij men het meeste geld kan verliezen is de
verkochte put optie (want zo’n positie resulteert in de koop-plicht).

Op zich maakt het eigenlijk geen verschil (naar risico toe) of men nu rechtstreeks 100 (*) aandelen
koopt of een put schrijft. Het is zelfs zo dat afhankelijk van welke strike men “schrijft” (of verkoopt),
men meer of minder verlies zal hebben in vergelijking met een aandelen-positie (100 stuks), onderhevig aan eenzelfde verandering. (**)

(*) De meeste puts hebben als onderliggende waarde steeds 100 aandelen. Mini-opties hebben
slechts 10 aandelen als onderliggende waarde.

(**) Afhankelijk van de strike (meer of minder in the money), is onze put-optie meer of minder
gevoelig aan een daling van het aandeel. Indien we 100 aandelen in bezit hebben, verliezen we 100 valuta-punten per valuta-punt dat het aandeel zakt.
Voor een geschreven put echter hangt dit dus af van de strike. Je kan dit ook aflezen in de delta-waarde van de put die je schrijft.
Je zal dus het aantal valuta-punten verliezen welke de delta groot is (niet noodzakelijk 100). Maar indien aandelen fel zakken, gaan de delta’s stijgen,
deze zijn afgerond maximum ook 100, op dat niveau verlies je dus even snel geld op aandelen als op een geschreven put optie.
Indien een bedrijf failliet gaat ben je je ganse investering kwijt, had je aandelen gekocht dan is je ganse investering weg,
maar had je een put geschreven dan moet je nog een gans bedrag op tafel leggen. Het eindresultaat kan dus zuurder lijken,
maar dat is enkel als men niet duidelijk weet wat men kan verwachten (als eindresultaat.) Plan the trade, trade the plan!.

Dit is zowat het belangrijkste! Het maakt geen verschil uit naar risico welke men aanneemt, naakt
een put schrijven of naakt aandelen bezitten. Toch zijn vele beleggers angstig voor het schrijven (of
verkopen) van zo’n put-optie. Xenofobie!

Wat zijn nu juist de nadelen van direct aandelen te kopen? (ipv een put-optie te schrijven):
•Men betaalt meer transactie-kosten (aan broker) voor een aandelen-aankoop dan voor het
schrijven van een put-optie.
•Men betaalt tax (belastingen aan de overheid) op de aankoop- (en verkoop-)waarde van
aandelen.
•Men heeft minder cash voorhanden want deze cash zit nu in de aandelen.
•Men verdient geen geld indien het aandeel een periode zijwaarts fluctueert.

Wat zijn de voordelen van het schrijven van een put? :
•Men betaalt minder commissie aan broker.
•Geen taxen op de optie-verkoop (noch op de terugkoop nadien).
•Men ontvangt een premie in ruil voor de plicht, en heeft dus nadien meer cash voorhanden.
•Men verdient tijdskrediet indien het aandeel zijwaarts fluctueert.

Ziedaar, heel wat argumenten om niet zomaar aandelen aan te kopen, maar het schrijven van puts
toch minstens te overwegen, als je het niet al actief doet.

Risico’s wegen (tov totale portefeuille-waarde) – 5% regel.

Zowel wanneer we aandelen kopen of wanneer we een put schrijven, stellen we ons bloot aan een
bepaald risico. Dus risico kunnen we minderen door de positie te wegen tov het totaal. Dit vertaald
zich in: posities niet groter dan 5% van de totale portefeuille-waarde. (Men kan afwijken van die
5%, naar beneden toe!)

Op die manier, door posities te “wegen” sluit men zich al uit van enig risico. Men dient dit “wegen”
dus ook te doen bij het schrijven van puts. Maw.: Schrijf nooit meer put-opties dan je aandelen zou
kopen!

Een nadeel zowel bij een aandelenpositie als bij een geschreven put-positie, is dat men start met een
hele lage Risk/Reward verhouding. Indien men langlopend schrijft of dieper in-the-money, kan men
deze R/R-verhouding iets of wat opkrikken. Maar het blijven belabberd lage waarden.

R/R bij aandelen-positie:
Bij aandelen stel je zelf exit-niveau’s in:
1.Bovenkant: Koersdoel (voor winstneming), staat geen grens op.
2.Onderkant: Max loss. (aandeel op 0 valuta-waarde is maximum ondergrens).
Zo berekenen we R/R. Daar we deze niveau’s zelf kiezen is onze R/R dus arbitrair.

R/R bij geschreven put-optie positie:
Bij het schrijven van een put-optie is onze maximale winst beperkt en op voorhand geweten (de
ontvangen premie), alsook is ons maximum verlies op voorhand bekend (als we geen corrigeerde
waarde gebruiken) (*). Maw, we berekenen hier steeds een niet-arbitraire R/R-verhouding.

(*) Indien we naakt een put 50 schrijven, is ons maximum verlies: (50 x 100) – (ontvangen premie).
Maar hoe groot is de kans dat een large-cap 100% zou zakken? Daarom kunnen we ons maximum
verlies corrigeren rekening houdend met een daling van bijvoorbeeld maximum: 25% of 30%.
Indien we deze gecorrigeerde waarde als maximum verlies nemen, bekomen we dus ook een andere
R/R verhouding.

Indien we naakt een geschreven put-positie openen, starten we in theorie met een hele lage R/R, ik
zag nooit R/R die hoger waren dan 0,21 !! Hier even bij stilstaan, want het is dus een vergelijkbare
R/R-verhouding die we aannemen indien we naakt aandelen kopen. Enkele (praktijk)voorbeelden
van R/R bij naakt geschreven put opties:

bull-put-spread

Naakt geschreven put op Siemens en Ackermans.

bull-put-spread2

bull-put-spread3

Naakt geschreven puts op solvay en umicore.

bull-put-spread-4

bull-put-spread5

Naakt geschreven puts op Technip en Alstom.

bull-put-spread6

We zien dus hele hele lage R/R. (zeker indien we geen gecorrigeerd maximum-verlies hanteren).
In theorie is het zo dat indien men onmiddellijk:
•een straddle short of
•een bull put spread
opzet ipv van een naakt geschreven put, men een betere R/R heeft om mee te starten. Met een
straddle short vermindert ons risico weinig tot niet, echter bekomen we wel een betere R/R.

Dit lijkt logisch, gezien het naakt schrijven van een put het “gevaarlijkst” is, (of men hier het meest
geld aan kan verliezen). Het is eigenlijk ook niets anders dan een verzekering verkopen in de hoop
dat alles goed blijft gaan, en zo de (verzekerings)-premie op zak te steken.

Indien we onmiddellijk starten met een bull-put-spread (geschreven put + gekochte put met lagere
strike), starten we onmiddellijk met een hogere R/R, deze kan al aardig boven de 1 uitkomen,
waarbij we evenveel “riskeren” als dat we kunnen “winnen”. R/R = 1/1 = 1. Enkel voorbeelden uit
de praktijk:

Boskalis, let op de verschillende strikes die genomen werden voor de verkochte put optie, dit
resulteert in een andere R/R, op die manier kunnen we op zoek naar de beste R/R-verhouding

bull-put-spread7

bull-put-spread8

bull-put-spread9

Andere bull put spreads, die in 1 keer werden opgezet (credit spreads):

bull-put-spread10

bull-put-spread11

Bij MMM zien we een geschreven put die redelijk diep ITM ligt, en een gekochte put OTM,
hiermee krijgen we veel premie, en geven we weinig premie uit, het aandeel moet dan ook goed
stijgen alvorens we de “volle pot” halen, maar met de helft zitten we nog aan een R/R van
2,3/2=1,65. Wat meer dan acceptabel is in vergelijking met vorige voorbeelden.

bull-put-spread12

Wat ik zelf heel vaak doe, en waartoe ik dit document maakte om er voor mijzelf ook een beter
doorzicht in te krijgen, is starten met het naakt schrijven van een put-optie, indien de trade met ons
meeloopt, beginnen we positioneel premie te ontvangen. Dit resulteert in een positionele winst-
situatie, we zouden de put-optie kunnen terugkopen met winst. Maar wat we ook kunnen doen, is er
op dat moment een bull-put-spread van maken. Maw, we kopen de put optie op dat moment een pak
goedkoper dan moesten we deze gekocht hebben, onmiddellijk startende met de bull put spread.

Het moment waarop en de prijs waaraan we onze gekochte put-optie kopen zal uitmaken welke R/R
we hebben. Er zijn 3 mogelijkheden:

1.Indien het verschil tussen de ontvangen premie en de betaalde premie, kleiner is dan het
verschil tussen de uitvoerprijzen van de beide opties, dan kan men nog een verlies maken.
(dit is de situatie waarbij we onmiddelijk starten met een bull put spread) (zie
praktijkvoorbeelden hierboven: BOKA, MSFT, PG, MMM) ( 1 < RR < 2 ).

2.Indien het verschil tussen de ontvangen premie en de betaalde premie, gelijk is aan het verschil tussen de uitvoerprijzen,
dan kan men in het slechtste geval een break-even draaien, in het betere tot beste geval boekt men winst. (RR = of > 0).

3.Indien het verschil tussen de ontvangen premie en de betaalde premie, groter is dan het
verschil tussen de uitvoerprijzen (strikes) van de beide opties, dan kan men op zo’n
constructie onmogelijk nog verlies maken, men kan enkel winst maken. De vraag is dan hoe
groot zal deze winst zijn. We spreken over een minimale en een maximale opbrengst. (RR <
0).

In de 3 scenario’s weten we telkens op voorhand:
•maximum verlies
•maximum opbrengst (of minimum opbrengst)
Hieruit kunnen we steeds een (niet-arbitraire) R/R verhouding berekenen.

Maw, hoe goedkoper we onze gekochte put optie kunnen plaatsen (onze hedge) tegen onze
geschreven put optie, hoe hoger onze R/R wordt. Tot deze eigenlijk oneindig hoog wordt, omdat het
mogelijke verlies zo klein begint te worden, uiteindelijk bekomen we een “negatieve R/R”, we
kunnen maw onmogelijk nog een verlies maken, dit resulteert in een “minimum opbrengst” en een
“maximum opbrengst”.

Enkele voorbeelden van bull put spreads, waarbij de gekochte put pas op een later moment gekocht
werd, waardoor de R/R hoger werd. We behandelen eerst alle voorbeelden waarbij de R/R positief
blijft. De voorbeelden zijn gerangschikt naar stijgende R/R. We bekomen hele hoge waarden!

Als je door de voorbeelden gaat, let op de grafische voorstelling, waarbij winst-hoogte steeds
verhoogt en verlies-hoogte steeds verkleint, de blauwe curve stijgt als het ware naar boven, of de
oranje lijn zakt naar beneden, zoals je het zelf wil zien…

bull-put-spread13

bull-put-spread14

bull-put-spread15

bull-put-spread16

bull-put-spread17

bull-put-spread18

bull-put-spread19

bull-put-spread20

bull-put-spread22

bull-put-spread-23

bull-put-spread24

bull-put-spread25

bull-put-spread26

In de paar laatste voorbeelden zien we R/R die hoger liggen dan 10 en 20, dit komt natuurlijk door
het hele kleine maximale verlies dat we slechts kunnen maken. We kunnen dit evengoed afronden
naar een break-even niveau, en dit ook zien als een (bijna) negatieve R/R (verlies onmogelijk).
Uiteindelijk zal het maximale verlies per spread ook een positief getal worden, de oranje lijn schuift
dus onder de blauwe lijn door. Enkel voorbeelden uit de praktijk (niet in volgorde):

bull-put-spread27

bull-put-spread28

bull-put-spread29

bull-put-spread30

bull-put-spread31

bull-put-spread32

bull-put-spread33-1

bull-put-spread34

bull-put-spread35

bull-put-spread36

bull-put-spread37

bull-put-spread39

bull-put-spread40

Voor het schrijven van een put optie krijg je dus een premie, je wil niet meer uitgeven aan je hedge
(gekochte put optie, die de spread maakt) dan: (de ontvangen premie) – (het verschil tussen de
strikes).

Voorbeeld: Heb je 4,50 $ gekregen voor het schrijven van een put 75 $, wil je niet meer betalen dan
0,50 $ voor een put optie 70 $, wil je deze spread break-even hedgen.

Starten met het schrijven van een put optie in-the-money, iets of wat verder in de tijd gelegen,
nadien ge-hedge-ed, leveren zeer goede resultaten op (R/R). In het vorige voorbeeld kan men
verlies nooit afdekken met een put 65 $, daarvoor had men minstens 10,05 $ moeten krijgen voor
een geschreven put 75 $, indien zo kan men break-even hedgen met een put 65 $ te kopen voor 0,05
$.

In alle voorbeelden kan je zien dat ik nooit met calendar spreads gewerkt heb. Mogelijks doe ik dit
nog in de toekomst.

Enkele voordelen om op deze manier te werk te gaan:

 • Telkens je een naakt geschreven put kan omzetten in een spread met een R/R<0, ontdoe je je
  totaal van enig risico op kapitaal-verlies, enkel positionele winst kan nog verdwijnen, maar
  er is dus steeds een minimale opbrengst bij een R/R<0.
 • Een dergelijke positie met R/R nog een opvolging, waarbij men de verhouding tussen positionele winst en de nog
  maximum te verdienen premie als nieuwe R/R neemt. Men kan bij te lage R/R een tweede
  hedge gaan plaatsen, in mijn systeem spreek ik dan over poly-spreads, waarbij ik meerdere
  gekochte put opties gebruik om een geschreven put-positie af te dekken.
 • Men kan een ge-hedge-de trade met R/R tegenover een ge-hedge-de traden met een relatief hoge R/R (maar wel nog een verlies dat
  mogelijk is). Deze minimale opbrengst (van positie 1) staat tegenover maximaal verlies (van
  positie 2) als break-even, dit kan handig zijn om groepen van in dezelfde maand expirerende
  opties-reeksen samen in te calculeren als break-even.
 • Men kan ook dynamisch te werk, en een gekochte put optie bijvoorbeeld opstellen met het
  oog op slechts een korte periode. Bv, het aandeel is om een reden enorm gestegen, en we
  verwachten een terugval. We zetten dus tijdelijk een bull spread op, nadien kunnen we de
  gekochte put-optie terug verkopen (met winst), en gaan we terug naakt.
 • Ten opzichte van beleggen in aandelen, zien we dat we met dit systeem posities kunnen
  “wegzetten”, waar winst gegarandeerd is, maar potentiële meer-winst ook nog tot de
  mogelijkheden blijft behoren. (Onafhankelijk van bv. een neerwaartse gap-opening).
 • En alsmede in vergelijking met aandelen, we natuurlijk tijds-premie verdienen indien het
  aandeel zijwaarts beweegt. Dit is het ideale scenario voor een ge-hedge-de positie waarbij de
  spread volledig out the money is, (deze kan later in poly-spread geplaatst of gesloten
  worden).
 • In essentie doet men er nooit “slecht” aan, indien men de keuze moet maken, hedgen of niet,
  om toch maar beter posities te hedgen. Zeker wanneer men een RR “slechtste geval” heeft men dan toch nog een minimale winst.
 • Men doet er zeker goed aan te hedgen, wanneer we zien dat een aandeel tegen vorige toppen
  aanbeukt (technisch), de stijgende trend-sterkte afneemt (RSI daalt), bij bepaalde
  Fibbonacci-niveau’s, enz.. (wanneer indicatoren bevestigen).

We kunnen al onze ge-hedge-de posities in een overzicht plaatsen en zo een idee opbouwen van hoe
ons resultaat zal zijn op vervaldag van de desbetreffende put spread(s):

hedge-posities

We kunnen het beste en slechtste scenario berekenen, (in theorie: want de opties hebben immers
verschillende vervaldata en er zal nog aan de posities gesleuteld worden).

Ik zal in de toekomst een overzicht maken van de effectief gerealiseerde resultaten.

mogelijke-scenarios


Handel in opties met het professioneel handelplatform van traders-only. Leer hier meer.


 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.