Vaak wordt aangeraden om te schrijven op aandelen om extra rendement te genereren… Ik zou deze
stelling willen nuanceren en toelichten. Besluiten doe ik met de concrete voorwaarden voor dit “trading plan”.

Wanneer schrijven op aandelen, welke voorwaarden?:
Eerst en vooral, de onderliggende waarde is belangrijk alsook fundamentele redenen, men schrijft
niet “zomaar” op om het even welke aandelen. Aandelen waarbij men een stevige stoot naar boven
verwacht, en als die er dan “eindelijk” komt, dan levert men de aandelen liever niet (aan een lagere
prijs, dan tot welke ze dan vaak doorgestoten zijn). Alsook is timing zeer belangrijk, wanneer zal
men schrijven? Welke voorwaarden moeten van kracht zijn?

“Eindelijk doorstoten”:
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een aandeel zoals Thrombogenics. Men verwacht een
overnamebod, op dit nieuws alleen al, schoot het aandeel zomaar even 18% omhoog. Als het
nieuws dan “eindelijk” komt, en het aandeel stoot door naar 28 €, dan wil je niet leveren aan 26 €,
met een premie van 0,50 (x100 = 50 €), leveren aan 26,50 €. Met aandeel op 28 €.

Eerst en vooral is het een gigantische luxe om meerdere pakketten van 100 aandelen in bezit te
hebben. Indien men 800 aandelen in bezit heeft, kan men een waaier van call opties schrijven op
deze aandelen. Men kan nog steeds 1/3 naakt laten staan. Om zo toch echt te kunnen genieten van
een mogelijke doorstoot (met 1/3 van het aandelen-pakket).

Aandelen waarbij men een hoge deviatie verwacht, nieuws dat voor een “doorstoot” kan zorgen,
daarbij gebruikt men dus beter de gewone methode van winst- en kapitaal-bescherming.

Aandelen met een lage standaard deviatie zijn een ideaal gegeven om extra rendement uit te
genereren door het schrijven van call opties. Maar opnieuw, kan men dit niet “zomaar lukraak”,
gaan doen, er moeten voorwaarden vervult zijn, deze zitten omvat in een “trading plan”.
Belangrijk om rekening mee te houden zijn volgende factoren (technisch gezien):

•Vroegere toppen en weerstanden.
•Potentiële weerstanden (uit verleden), via symmetrieën en via fibonacci-projecties.
•Afwijking tov standaard deviatie, dit meten we met de Keltner Channels, door 3 deviaties te
tekenen op de grafiek. 1, 2 en 3 standaard deviaties.

Ook belangrijk (fundamenteel):
•Wat is de theoretische boekwaarde, en wat is de afwijking daarop?
•Zijn er macro-factoren die de koers kunnen beïnvloeden?
Zoals:
Earnings.
Beta-gevoeligheid.

Bovenal moeten we uitmaken wat ons sentiment is naar de aandelen toe:
(we werken vaak met geschreven put-opties ipv gekochte aandelen posities, maar hiervoor geld
dezelfde regel.)
Indien ons sentiment heel sterk is naar houden toe, dan leveren we liever niet. Dus gaan we ook niet
schrijven.

We willen steeds 1/3 laten vrijstaan, indien dit niet mogelijk is, gaan we niet schrijven:
(Europese stijl en Amerikaanse stijl nagaan, eigenlijk wel zeer belangrijk hiervoor!).
Dus we hebben altijd minstens 200 aandelen nodig.

Indien we schrijven willen we ook altijd een minimum-rendement voor onze leverplicht. Kan een
goede richtlijn de volgende zijn? De instapkost (commissie op geschreven call) mag nooit hoger
zijn dan 10% van de ontvangen of ingelegde waarde.
Dus indien we:
•2,4 $ commissie betalen willen we minstens 24 $ ontvangen voor een geschreven call met
delta 13.
•1,9 € commissie betalen willen we minstens 19 € ontvangen voor een geschreven call met
delta 13.

Het moet mogelijk zijn met deze strategie op een eenvoudige manier een extra 10% op jaarbasis te
genereren in een portefeuille. Dat wil zeggen.
•Per maand: 0,84 % extra rendement.
•Per positie indien een positie gewogen is naar 5% vd totale portefeuille: 0,83% / 20 =
0,042%!

Indien we een aandeel hebben dat:
•100 $ waard is, en we hebben er daar 100 van. Dan is dit een positie van 10000 $. Met een
rendement van 0,042%, is dit een meerwaarde van 4,2 $ (per maand)!!!!
•50 $ waard is, en we hebben er daar 100 van. Dan is dit een positie van 5000 $. Met een
rendement van 0,042%, is dit een meerwaarde van 2,1 $ (per maand)!!!!
Om aan dit rendement van 10% op jaarbasis te geraken.

Let wel indien 1 positie een minimum waarde heeft van 100$ x 100 x 2 = 20.000 $ x 20 = 400.000
$!! Indien aandelen van 50 $, wordt dit uiteraard de helft en 200.000 $.

We zien dus dat we een hele ruime norm hanteren:
•24 $ per call als minimum premie en een 4,2 $ a 2,1 $ als richtlijn.

“Natuurlijk” kunnen we niet elke maand deze delta 13 strategie “zomaar” als bandwerk opstellen,
daartoe hebben we onze criteria, en daartoe gaan we ook dagelijks de aandelen bekijken. Dit is ook
de reden waarom we ze dagelijks bekijken. Zijn er opportuniteiten? Dalen of stijgen aandelen fel?
Dit zijn de opportuniteiten welke we zoeken.

We hebben “natuurlijk” (op voorhand) een plan, wat we gaan doen bij stijgen of dalen. En dit plan
gaan we in praktijk omzetten. Het schrijven van calls op aandelen is het meest rendabel wanneer
men:
•voor die verkochte calls het meeste geld krijgt,
•alsook wanneer men toch verwacht dat het aandeel een neerval zal maken in de toekomst.

Men krijgt uiteraard meer voor een call wanneer de onderliggende waarde duurder geprijsd is
(expiratie-duur even buiten beschouwing gelaten). Dus hoe hoger de aandelen staan, hoe beter, dit is
een gegeven welke men simpel kan afleiden uit de grafiek, alsmede uit de theoretische boekwaarde,
alsmede uit de beta-gevoeligheid.

Of het aandeel nadien gaat zakken? Dat is veel moeilijker in te schatten en kunnen we nooit
voorspellen, wel kunnen we statistische gegevens daaromtrent in de vergelijking opnemen. Dit leidt
ons tot een “kans”, zoals in een “wiskundige kans-berekening”, en het is deze “kans” welke wij als
opportuniteit aanschouwen tot in het in praktijk omzetten van het schrijven van een call. Nu nog,
een delta 13 call, maar “work your way up”.. we willen meer rendement, maar uiteraard steeds met
een betere kans van slagen. Daartoe streven we een optimaal gebruik na van de ons beschikbare
middelen (of statistische gegevens).

Nu is het zeker ook zo, dat we niet enkel tegen aandelen kunnen schrijven, we kunnen ook (calls)
schrijven tegen:
•gekochte calls (we maken een spread)
•en ook tegen verkochte puts (we maken een straddle short, met of zonder plateau’tje)

Met dat verschil, indien we gedekt schrijven (op aandelen), lopen we enkel het risico de aandelen te
moeten leveren. Indien we schrijven tegen gekochte calls of geschreven puts, dan lopen we het
risico short te komen staan op aandelen (indien we uitgevoerd worden).

We kijken naar een portefeuille en de aandelen-posities:

portefeuille-en-aandelen-posities

We willen dus steeds pakketten waarbij we minstens 1/3 vrij kunnen laten, (voor stijgingen te
kunnen meepikken). Indien we 200 aandelen hebben kunnen we op de helft schrijven, maar niet
meer. Indien we “maar” 100 aandelen hebben, dan kunnen we nooit schrijven op de aandelen en een
deel vrij laten staan. Een overzichtje:

1op3-aandelen-naakt

De laatste kolom geeft aan hoeveel call-optie contracten we kunnen schrijven op ons aandelen-
pakket (we schrijven hier op 2/3 van de aandelen, 1/3 laten we naakt staan).Voor het schrijven van
calls kiezen we liefst die reeksen met een looptijd van minimum 3 weken tot maximum 5 weken.
Dit is de periode wanneer het tijdskrediet er het snelst uitloopt, (dit is wat wij verkopen,
tijdswaarde). We hebben dus een hogere Theta en Vega-gevoeligheid. We kunnen ook langer
lopende reeksen kopen, dat verlaagt de kans op leveren.

Maar we houden dus rekening met bijkomende factoren. Laat ons als voorbeeld Ahold nemen. We
kijken naar de koersgrafiek (6 maanden – dagbaren):

koersgrafiek-ahold

Ahold zoekt al enkele weken (maanden), zijn 200 daags gemiddelde. Liefst van al schrijven we
indien de aandelen in stijgende trend zijn, nu bewegen ze zijwaarts. Daar we in een zijwaartse
beweging zijn (al enkele weken), vertaald dat zich in een dalende ATR (Average True Range):

dalende-average-true-range

ATR dalend van 0,6 naar 0,2. Dit vertaald zich dus in vernauwende Keltner Channels (op
koersgrafiek zie we Kelt Ch met 1, 2 en 3 standaard deviatie. De ATR is 1 standaard deviatie.
Eigenlijk moet we wachten tot het aandeel uitbreekt (en sluit) boven de 14 €-grens:

vernauwende-keltner-channels

Daar we 5 calls mogen schrijven, kunnen we gespreid over enkele dagen (indien de koers blijft
stijgen > 14 €) de positie opstellen.

We schrijven liefst wanneer het aandeel tussen de 2e en 3e standaard deviatie band sluit van de
Keltner Channels. En we houden natuurlijk rekening met weerstanden en toppen uit het verleden,
als mogelijke toekomstige weerstands-niveau’s, calls schrijven boven dit niveau, aan een goede
prijs, verhoogt het uitzicht op een hoger extra rendement.

Een koersgrafiek welke een beter voorbeeld vormt is APC, we hebben in het voorbeeld echter maar
100 aandelen, dus indien we schrijven op bv. 105 $ en het aandeel eindigt op expiratie boven de 105
$ zullen we moeten leveren, en genieten we niet van de extra stijging (indien > 105 $):

keltner-channels-apc

Maar het vormt een goed voorbeeld, omdat de koers zich bevind tussen de 2e en 3e band van de
Keltner Channels. Een call schrijven op aandelen met een uitvoerprijs 105 $. En een looptijd van
minimum 3 tot 5 weken (vandaag 08/05/2014):

option-chains-apc

Onze positie (wij schreven een call met langere looptijd – augustus):

positie-apc

Indien we een call 110 schrijven op de aandelen met expiratie 20 juni. Dan krijgen we een premie
van 0,66 $ laat ons zeggen. De premie die wij ontvingen voor de 115 call expiratie augustus
bedroeg 1,54 $.

We halen dus een rendement van … op een investering van 10190 $ waarde:
•0,66 $ x 100 = 66 $ of 0,65% (call 110 juni)
•1,54 $ x 100 = 154 $ of 1,52% (call 115 augustus)

Er is hoegenaamd geen extra risico verbonden aan het schrijven van calls, in het “slechtste geval”,
moet men leveren aan een prijs die eerst gunstig leek, maar nadien kon het nog meer zijn. Daar
schuilt dan bitterheid om de hoek? Dat men niet “nog meer” heeft. Maar daar schuilt ook de
emotionele belegger die “rouwt” omdat hij/zij niet “meer” heeft. Door het consequent toepassen van
ons delta 13 systeem, halen we die extra 10%. Niet door niets te doen, of door verbitterd te zijn dat
het niet “nog meer” had kunnen zijn.

We bekijken nog eens de totale positie op APC:

totale-positie-apc

We zien 100 aandelen en 1 gekochte call optie, waar we telkens tegen geschreven hebben:
•Tegen de aandelen staat de call 115 augustus met delta 0,1686.
•Tegen de call 80 januari 2015 staat de call juni 105 met delta 0,3614.
Met zo’n constructie lopen we dus het reële risico de aandelen te moeten leveren indien ze in juni
hoger dan 105 $ noteren. Onze ontvangen premie voor het aangaan van deze leverplicht was 1,77.
Dus we hebben een break-even op 105 $ + 1,77 $ = 106,77 $. Op 106,77 $ kunnen we de call dus
terugkopen zonder verlies te maken en moeten we dus niet leveren. (LET OP! Amerikaanse en
Europese stijl van uitvoeren opties):

amerikaanse-en-europese-stijl-opties

We concluderen met een overzicht, ons eigenlijke plan:
Voorwaarden alvorens we gaan schrijven:
•We kunnen minstens 1/3 naakt laten staan?
•Aandeel noteert boven 200 daags gemiddelde?
•Er zijn vroegere toppen of weerstanden op het niveau waar het aandeel nu staat?
(indien “the sky the limit” is, geen vroegere toppen, dan kan het nog steeds enorm stijgen!! dan
werken met symmentrieën en Fibo-projecties)
•Aandeel is gesloten (dag ervoor) en sluit opnieuw tussen de
2e en 3e band van Keltner Channels?
•De premie voor het schrijven van de call is minstens 24 € of 19 $?
•De premie voor het schrijven van de call is minstens 0,50 %van de totale onderliggende waarde?
(minstens 25 € ontvangen voor 5000 € onderliggende waarde = 1000 BEF voor 200.000 BEF).
•De looptijd voor de call-optie bedraagt minimum 3 weken?
•De looptijd voor de call-optie bedraagt maximum 5 weken?
•De call-optie heeft een delta niet hoger dan 0,13? (0,20) hier mag wel van afgeweken
worden, ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik denk < 0,20 (< 0,25 ?) nemen als delta waarde voor de geschreven call.

Let the trading begin!

  1. Positie: minstens 1/3 naakt laten
  2. TA: boven 200 daags gemiddelde
  3. TA: vroegere toppen en/of weerstanden
  4. TA: 2e en 3e band Keltner Channels
  5. Call Premie: minstens 24 € of 19 $
  6. Call Premie: minstens 0,50 %
  7. Call Looptijd: minimum 3, maximum 5 weken
  8. Call Delta: lager dan 0,20

Wij kunnen broker traders-only aanraden om met opties te beleggen. De voordelen zijn: lage transactiekosten, een professioneel handelsplatform, support in het Nederlands. 


 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.