Welke vennootschapsvorm kiezen bij het starten van een onderneming.
Welke vennootschapsvorm kiezen bij het starten van een onderneming.

Welke vennootschapsvorm kiezen bij het starten van een onderneming? Het opstarten van een vennootschap kan gekozen worden om het privévermogen te beschermen of om te genieten van een lagere vennootschapsbelasting. Hier zullen we de verschillende vennootschappen bespreken.

De verschillende vennootschapsvormen

Bvba: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De meest voorkomende vennootschapsvorm in België is de BVBA.

Voor de oprichting van een BVBA zijn minstens 2 vennoten (natuurlijke of rechtspersonen) nodig. De vennoten zijn in de BVBA enkel aansprakelijk voor het vennootschappelijk vermogen. Bij een faillissement kan hun privé vermogen in principe dus niet worden aangesproken.

Het kapitaal is vastgelegd in de vorm van geregistreerde en niet vrij verhandelbare aandelen. Het familiaal kader van de vennootschap kan zo niet verloren gaan en op die manier kunnen aandelen nooit zonder het akkoord van de mede vennoten in vreemde handen terecht komen.

Voor de oprichting van een BVBA moet ten minste 6200 euro volstort zijn bij de oprichting en het kapitaal dient minimaal 18550 euro te zijn. Bij notariële akte wordt de BVBA opgericht en er moeten een aantal boekhoudkundige en administratieve verplichtingen nagekomen worden.

Een financieel plan zal moeten worden opgesteld bij de opstart. De vennoten zijn slechts voor een beperkt deel aansprakelijk voor hun inbreng. Het grote voordeel is dan ook de beperkte aansprakelijkheid.

Het dagelijkse bestuur van de BVBA wordt gedaan door 1 of meer zaakvoerders. Dit kunnen al dan niet de vennoten zijn. U kan daar zelf in kiezen.

Het is verplicht jaarlijks een algemene vergadering bijeen te roepen.

EBVBA: De eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Deze vennootschap is eigenlijk bijna hetzelfde als een BVBA. Er zitten enkele andere verschilpunten in waardoor deze vorm het meest geschikt is voor iemand die alleen is. Men kan een EBVBA dan ook met 1 persoon starten.

Er is slechts een natuurlijk persoon nodig voor de opstart van een EBVBA.

Een handelaar kan slechts 1 EBVBA oprichten.

Er dient 12400 euro bij de opstart volstort te zijn.

SBVBA: starters BVBA

Deze vorm van BVBA werd het leven ingeroepen om startende ondernemers te stimuleren om te ondernemen. Men maakt de drempel om te starten veel lager dan bij een traditionele BVBA. Voor kleine bedrijven die “uit niets” gebouwd worden is deze vorm van BVBA ook uitermate geschikt.

Het kapitaal dat volstort moet zijn bij aanvang varieert tussen 1 euro en 18549 euro. De voorwaarde is dat het maatschappelijk kapitaal voldoende is om de vennootschap te starten en te ondernemen. Men mag per natuurlijk persoon slechts 1 SBVBA oprichten. Bij het opstellen van een financieel plan is men verplicht een erkende boekhouder, bedrijfsrevisor of externe accountant te raadplegen. Ook moet in een SBVBA minstens 25% van de netto winst gereserveerd worden voor de opbouw van het maatschappelijk kapitaal.

NV: De naamloze vennootschap.

Vroeger was het voornaamste kenmerk van een NV de anonimiteit van de aandeelhouders. Vandaar ook de naam naamloze vennootschap. Vanaf 01/01/2014 moeten alle aandelen echter op naam staan. De aandelen zijn vrij overdraagbaar. Wel niet meer anoniem.

De oprichting van een NV wordt gedaan bij notariële akte en heeft ook administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. Er moeten minstens 2 natuurlijke of rechtspersonen zijn voor de oprichting van een NV. Ook is een financieel plan verplicht. Het minimum kapitaal is aanzienlijk hoger dan bij een BVBA. Namelijk 61500 euro en dit moet volstort zijn op de bankrekening van de vennoot.

De raad van bestuur moet bestaan uit minstens 3 bestuurders. Jaarlijks moet er dan een algemene vergadering bijeen geroepen worden. De raad van bestuur staat ook in voor het dagelijks bestuur.

De vennoten zijn beperkt aansprakelijk bij een NV.

VOF: De vennootschap onder firma.

Een VOF is een vennootschap waarbij er eigenlijk onder een gemeenschappelijke naam koophandel zal gedreven worden. Bij onderhandse akte kan een VOF worden opgericht.

De nadelen van een VOF zijn:

Niet eenzijdig overdraagbare aandelen. Alle vennoten in een VOF zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. Bij een faillissement van een VOF zullen alle vennoten dus ook privé failliet gaan. Hiermee moet men zeker opletten.

GCV: De gewone commanditaire vennootschap.

In deze vennootschap zitten er stille vennoten of 1 stille vennoot. Dit zijn eigenlijk de geldschieters. Dan is er ook de beherende vennoot of vennoten. De beherende vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk. De stille vennoten zijn beperkt aansprakelijk. Ze brengen namelijk enkel kapitaal in.

Er is geen notariële akte nodig voor de oprichting van een GCV.

CVBA: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het voornaamste kenmerk van de coöperatieve vennootschap is de mogelijkheid om gemakkelijk de aandelen over te dragen. Deze soort van vennootschap word dan ook veel gebruik om als ouder aandelen over te dragen naar kinderen.

Als u nog meer info wenst kan u deze hier vinden: http://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/oprichting/vennootschapsvormen/

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.